Onboarding & Offboarding

Onboarding, yeni bir çalışanın, çalışanların işe alınması ve adaptasyonu ile ilgili konuları kapsar.

Offboarding kurumdan ayrılmak üzere olan bir çalışanın doğru ve verimli bir şekilde veda etmesi ile ilgidir.

Çalışanın memnuniyeti ve yönetimin doğru mesajları verebilmesi ile ilgilidir.